Szkoła Podstawowa

PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W AMERYCE

Strona główna

Strona główna

Komunikat Dyrektora Szkoły NR 2

KOMUNIKAT NR 2 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W AMERYCE

PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Szanowni Państwo. Rodzice, Koleżanki i Koledzy, Uczniowie

Trwa drugi tydzień naszej zdalnej pracy w niecodziennych, trudnych warunkach epidemii. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, pomysłowość i wsparcie. Tak jak wszyscy obserwujemy, sytuacja jest dynamiczna, więc przed nami szereg dni czy tygodni, podczas których swoje obowiązki   będziemy wykonywać zdalnie.

Na naszej stronie internetowej (zakładka u góry „EDUKACJA”) będziemy umieszczać zadania z poszczególnych przedmiotów i propozycje zajęć dla dzieci i rodziców. W czasie ograniczonej swobody w przemieszczaniu się i korzystaniu z dostępnych ofert, nauczyciele wychowawcy będą wspierać rodziców w organizowaniu ciekawych zabaw i zajęć z dziećmi w domu. Nasza współpraca z rodzicami przyjmie formułę „PORADNIKA POMYSŁÓW” na popołudnie z dzieckiem. Pomysłów nam nie brakuje, więc podzielimy się nimi z rodzicami naszych uczniów i wychowanków!

Dziękuję za dotychczasową pracę i pomysły! Proszę też, uważajcie na siebie i swoich bliskich!

Nie dajmy się wirusowi.  

                                                                                 Dyrektor Szkoły: MARZENNA FEDOROWICZ

ZOSTAŃ W DOMU !!!! 

Komunikat Dyrektora Szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W AMERYCE

PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Szanowni Państwo: Rodzice, Pracownicy Szkoły, Uczniowie

W związku z czasowym zawieszeniem przyjęć pacjentów do szpitala wystąpiłam do Starosty Olsztyńskiego z wnioskiem o zawieszenie na ten czas pracy szkoły. We wniosku zaznaczyłam, że kadra pedagogiczna będzie świadczyła prace zlecone przez dyrektora szkoły.

Do zadań zleconych należeć będzie opracowywanie dla uczniów indywidualnych kart pracy z poszczególnych przedmiotów, opracowywanie testów i sprawdzianów, kompletowanie dokumentacji z udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  prace nad aktualizowaniem dokumentów szkolnych – programów profilaktycznych, programów wychowawczych klas i grup, przygotowywanie scenariuszy zajęć wychowawczych, imprez rekreacyjno – sportowych, doskonalenie własnego warsztatu pracy i dostosowanie go do nowych warunków związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.

Pozostały czas poświęcony będzie pracy zdalnej związanej z przygotowywaniem i zamieszczaniem w zakładce edukacyjnej na naszej stronie internetowej (zakładka EDUKACJA) zadań z poszczególnych przedmiotów dla uczniów, którym pobyt w szpitalu został czasowo zawieszony. Ponadto będziemy korzystać ze szkoleń on-line podnoszących wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze. Proszę na bieżąco śledzić ich tematykę.

Należy w tym czasie uzupełnić dokumentację z udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.Jednocześnie, w trosce o nasze wzajemne bezpieczeństwo, zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

W ramach pracy zdalnej proszę o aktualizację wszystkich planów pracy wychowawczej klas i grup – uwzględnienie w nich tematyki zagrożeń epidemiologicznych, tematyki zdalnej pracy z uczniami oraz systematyczności w organizowaniu kształcenia na odległość. Zespoły opracowujące statut naszej szkoły, plan pracy szkoły i program wychowawczo – profilaktyczny proszę o uzupełnienie dokumentów o tematykę zagrożeń koronawirusem i zdalnej pracy z uczniem w przypadku czasowego zawieszenia pracy szpitala i szkoły. 

Ze swojej strony życzę nam wszystkim dużo zdrówka i pogody ducha!

Przetrwajmy najtrudniejsze chwile i spotkajmy się wkrótce

w radosnych i wiosennych nastrojach.

Dyrektor Szkoły: MARZENNA FEDOROWICZ

Gdzie zadzwonić !!!

 

GDZIE ZADZWONIĆ W RAZIE.... OBY NIE!

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że każda osoba powinna bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w swoim powiecie, jeżeli zaobserwowała u siebie następujące objawy:

- wysoka gorączka,
- kaszel,
- duszności,
- ból mięśni,
- mocno pogorszone samopoczucie.

Poniżej wykaz telefonów i adresów kontaktowych, czynnych całą dobę w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2:

Czytaj więcej: Gdzie zadzwonić !!!

Ochrona danych osobowych

                                        Informacja!

Stosownie do treści art. 13 RODO[1]informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce, NIP 739-31-32-646, Regon 510959831
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania, realizacji obowiązku szkolnego oraz właściwego realizowania programu nauczania.
  2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie placówki oraz do pobrania ze strony internetowej.
  4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.
  7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje:

inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

Anna Polkowska

punkt kontaktowy inspektora ochrony danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

support inspektora: firma abi.olsztyn.pl

 

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.