Szkoła Promująca Zdrowie

SPZ - Co robiliśmy?

 

 REALIZOWALIŚMY:

 1. Terapia przez sztukę – Warsztaciki z Ameryki, konkursy muzyczne, karaoke
 2. Zawody sportowe – tenis stołowy, piłkarzyki, unihokej, siatkówka, szachy, warcaby
 3. Kursy udzielania pierwszej pomocy
 4. Terapia przez taniec – dyskoteki, konkursy tańca
 5. Bezpieczeństwo – cykle zajęć między innymi: Bezpieczne ferie”, „bezpieczne wakacje”, prace plastyczne, gazetki, pogadanki
 6. Bezpieczni w sieci- prace plastyczne, pogadanki, gazetki
 7. Profilaktyka uzależnień – zagrożenia i fakty, pogadanki
 8. Zalety aktywności fizycznej – zachęcanie do gier i zabaw, spotkania ze specjalistami
 9. Festyny Rodzinne.

 W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono  program edukacyjny "Cudowny chłopak" cykl spotkań zawierał następujące tematy :

 1. „Bądź dobry… bo każdy boryka się ze swoim losem” (edukacja wczesnoszkolna),
 2. „Czyny są twoimi pomnikami” (edukacja wczesnoszkolna),
 3. „Każdy przynajmniej raz w życiu zasługuje na owacje. Film o prostych zasadach, które czynią nas lepszymi” (szkoła podstawowa, klasy 4-8)
 4. „O potrzebie bycia lubianym i sposobie dobierania przyjaciół” (szkoła podstawowa klasy 4-8).
 5. Rozpowszechnianie akcji " Cała Polska czyta dzieciom"- czytanie bajek na dobranoc dzieciom młodszym przez dzieci starsze.

Cel główny SPZ: Przygotowanie młodego niepełnosprawnego człowieka do samodzielnego funkcjonowania w każdej dziedzinie życia społecznego. Wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspokojenie potrzeby samorealizacji dziecka m.in. poprzez:

- pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia

- stwarzanie możliwości własnych możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych

- podnoszenie poziomu samoakceptacji

- rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji

- uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązaniem kontaktów rówieśniczych

- zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie

- wdrożenie w proces twórczy prac i przedmiotów praktycznych, potrzebnych i estetycznych

- rozwijanie sprawności manualnej

- aktywizacja poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką

- kształtowanie umiejętności mówienia o swoich uczuciach

- ułatwienie akceptacji siebie i swojej choroby

na następnych stronach (lub w lewej zakładce Szkoła Promująca Zdrowie) FOTOPRZEGLĄD REALIZACJI POWYŻSZYCH CELÓW